Rådgivning

Få rådgivning av vår advokatbyrå genom att fylla i formuläret här på sidan, slå oss en signal eller skicka ett mejl. Vi har bred erfarenhet inom fastighetsrätt och kan hjälpa dig överklaga bygglov.

Så överklagas ett bygglov

  1. För det första utfärdas ett bygglov av kommunens byggnadsnämnd i den kommun där den som ansökt om bygglov ska bygga.
  2. Är det så att du, det företag eller BRF som har fått avslag på sin bygglovsansökan, önskar juridisk hjälp med att överklaga, kan ni ta kontakt med oss för ett kostnadsfritt samtal på: 0300-43 10 40.
  3. Efter beslutet om beviljat bygglov löper det alltid en tidsfrist inom vilken du, företaget eller BRF:en kan överklaga.
  4. Vill ni anlita oss, så skriver vi avtal där ni ger oss fullmakt att företräda er. Då tar vi hand om den process som tar vid vid en överklagan av bygglov.
  5. Vi skriver då en överklagan som sänds till Länsstyrelsen som pröva bygglovet. Här kan processen vara slut, om överklagan av bygglovet beviljas och det annulleras.
  6. Skulle så inte ske, kommer vi att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Här kan processen också vara över, om överklagan av bygglovet beviljas och annulleras.
  7. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen, och dit kan vi sända överklagan, men det krävs först ett prövningstillstånd innan ärendet prövas i sak.