Kontakt

Vi finns på Kungsporten i Billdal, Kungsbacka och vi är framgångsrika jurister som har erfarenhet, kompetens och kunskap om hur man överklagar bygglov.

Oberoende om det är så att det är ett bygglov beviljat till någon granne vars bygge kan skymma din utsikt, eller om det på annat sätt påverkar er negativt, så lönar det sig alltid att ringa ett kostnadsfritt samtal till oss på: 0300-43 10 40.

En juridisk process börjar alltid med ett telefonsamtal då du berättar hur det står till och vad du önskar. Tveka inte att höra av dig!