fastighetsrätt-juridik

Fastighetsrätt

Hjörnes Advokatbyrå är specialiserad inom fastighetsrätt. Vi bistår fastighetsägare och BRF:er med allt som har med fastigheter, beviljande av bygg- och marklov och detaljplaner att göra.

Advokatbyrå med specialisering inom fastighetsrätt

Anlitar du oss kommer du att få all den hjälp som krävs för att kunna navigera rätt i alla fastighetsrelaterade frågor för såväl företag som privatpersoner.

Vi är specialister inom följande frågor:

 • Överprövningar av bygglov och marklov
 • Servitut
 • Samfälligheter
 • Fel i fastighet
 • Samäganderättsavtal
 • Köpekontrakt och gåvoavtal
 • Avtal avseende nyttjanderätt
 • Entreprenad vid ombyggnation och renoveringar
 • Lantmäteriförrättningar
 • Rådgivning
 • Utredningar

Samarbete med sakkunniga i fastighetsrätt

Att ha goda samarbeten med andra experter är en självklar sak för oss. I vårt nätverk finns sakkunniga inom olika områden. Bland våra samarbetspartners ingår bland annat certifierade besiktningsmän, kontrollansvariga inom byggnation, hantverkare, mäklare och försäkringsbolag.

Vi har också ett fint samarbete med Mark- och Miljörättsbyrån då vi har olika kompetenser som kan komplettera varandra inom olika ärenden. 

Behöver du anlita en kompetent jurist inom fastighetsrätt? Hör av dig till oss.