fastighetsrätt-juridik

Fastighetsrätt

Vi kan fastighetsrätt. När det kommer till detta område finns det som regel stora värden involverade. Vi bistår fastighetsägare och BRF:er med allt som har med fastigheter, beviljande av bygg- och marklov och detaljplaner att göra.

Advokatbyrå med specialisering inom fastighetsrätt

Vår advokatbyrå är specialiserad inom fastighetsrätt. Anlitar du oss kommer du att få all den hjälp som krävs för att kunna navigera rätt i alla fastighetsrelaterade frågor för såväl företag som privatpersoner.

Vi är specialister inom följande frågor:

 • Överprövningar av bygglov och marklov
 • Servitut
 • Samfälligheter
 • Fel i fastighet
 • Samäganderättsavtal
 • Köpekontrakt och gåvoavtal
 • Avtal avseende nyttjanderätt
 • Entreprenad vid ombyggnation och renoveringar
 • Lantmäteriförrättningar
 • Rådgivning
 • Utredningar

Samarbete med sakkunniga i fastighetsrätt

Att ha goda samarbeten med andra experter är en självklar sak för oss. I vårt nätverk finns sakkunniga inom olika områden. Bland våra samarbetspartners ingår bland annat certifierade besiktningsmän, kontrollansvariga inom byggnation, hantverkare, mäklare och försäkringsbolag.

Vi har också ett fint samarbete med Mark- och Miljörättsbyrån då vi har olika kompetenser som kan komplettera varandra inom olika ärenden. 

Behöver du anlita en kompetent jurist inom fastighetsrätt? Hör av dig till oss.