överklaga-bygglov-gammalt-hus

Överklaga bygglov

Behöver du överklaga ett bygglov? Oavsett om du är privatperson, företräder ett företag eller en bostadsrättsförening kan du vända dig till oss!

Vi åtar oss alla slags uppdrag som handlar om bygglov, och som påverkar den egna tomten, utsikten, eller fastighetens servitut eller gemensamhetsanläggning. Vänd dig till oss om du behöver vår juridiska kompetens.

Vi erbjuder juridisk hjälp när du behöver en duktig, kompetent och erfaren advokat som kan företräda dig, företaget eller en BRF.

Vill du så tar vi hand om hela processen med överklagan och ser till att du blir framgångsrik.

Så gör du en överklagan

Bland det första som du bör göra är att ta kontakt med oss.

I ett första kostnadsfria samtal med oss kan du då få reda på hur sannolikt det är att att din överklagan av bygglovet går igenom, eller om det är en detaljplan eller marklov som du inte vill ska komma till stånd.

I ett samtal med oss berättar vi vad vi kan göra.

 1. En ansökan om bygglov prövas av byggnadsnämnden i din kommun, eller kommunen där fastigheten är belägen, i första instans. Beslutet om avslag eller beviljande av bygglov kan vi hjälpa er att överklaga.
 2. Efter beslutet om beviljande av bygglovet löper en tidsfrist. Under den tiden kan vi inkomma med en överklagan av bygglovet. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen.
 3. Länsstyrelsen fattar beslut om överklagandet. Om överklagan beviljas kan den juridiska processen ta slut här. Länsstyrelsen kan exempelvis upphäva ett i byggnadsnämnden beviljat bygglov eller bevilja det bygglov som byggnadsnämnden avslog.
 4. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen som är en fastighetsdomstol. Detta är oftast slutstation för de flesta ärende. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men dit krävs det ett särskilt prövningstillstånd för att de ska ta upp och pröva en överklagan. Vi hjälper dig utreda om det finns möjlighet till detta och kan i sådana fall ta fram en sådan överklagan.

Det vi erbjuder är en bred juridisk kompetens om de faktorer som talar för en överklagan av bygglovet. Dessa faktorer kan vara:

 • Att byggnaden eventuellt strider mot plan- och bygglag.
 • Att bygglovet innebär att fastigheten skulle kunna störa viktiga naturvärden.
 • Att bygglovet kan påverka rådande landskapsbild.
 • Att den tänkta byggnaden inte smälter in i omgivningen på ett bra sätt.
 • Att platsen inte lämpar för bebyggelse.
 • Att den tänkta byggnaden påverkar grannarna på ett negativt sätt.
 • Att ett bygglov hindrar en annan fastighets servitut eller gemensamhetsanläggning.
Anlita oss, vi erbjuder er vår juridiska kompetens och erfarenhet och har tagit hand om flera överklaganden om bygglov.